Már gond nélkül ki tudom fizetni a számlákat, sőt félre is tudok tenni!

GYAKORI KÉRDÉSEK

 

Mit nyújt a Korona Életjáradék Program?

 

A Korona életjáradék program  kiemelt anyagi biztonsághoz és magasabb életszínvonalhoz kínál, ingatlan alapú életjáradék konstrukciókat, amely nagy összegű (átlagosan: 6 - 30 millió Ft ) egyszeri, valamint kiemelt rendszeres havi járadékot ( átlagosan: 70 - 250 ezer Ft ) biztosít, azoknak a 65 év feletti nyugdíjasoknak, akik saját tulajdonú ingatlannal rendelkeznek.  Tulajdonjoguk átruházásáért, élethosszig tartó anyagi támogatást igényelnek, mindezt úgy, hogy továbbra is a jól megszokott otthonunkban élnek, életük végéig.

 

Mitől kivételes a programunk?

 

 • Egyéni igényeket is kiszolgáló szolgáltatásunknak köszönhetően több kifizetési lehetőség közül választhatja ki az Ön számára legmegfelelőbb konstrukciót.

 • A megszokottnál jóval nagyobb egy összegű és magas havi életjáradékra számíthat

 • A szerződéssel kapcsolatos költségeket terhét levesszük a válláról

 • Még a lakás biztosítás és az ingatlan állagmegóvásának költségeit sem kell ezentúl megfizetnie.

 • Az Ön biztonsága érdekében a kötelezett, minden esetben több lépcsős előminősítésen esik át.

 • Amennyiben a kötelezett nem fizet, akkor az addig Ön által átvett akár több millió forintot (egyszeri nagy összeget és havi életjáradéki díjakat )nem kell visszafizetnie amellett, hogy az ingatlan tulajdonjoga visszaszáll Önre!

 • Jobb anyagi körülmények között, biztonságban lesz nyugdíjas éveiben úgy, hogy közben semmilyen kockázatot nem kell vállalnia.

 

Hogyan történik az ingatlanom felértékelése?

 

Az ingatlan értékét  szakértő elemzi. A banki gyakorlattal ellentétben korrekciók nélkül az ingatlan valós piaci értékének megállapításával készítjük el az Ön számára legjobb ajánlatot.

 

Milyen feltételeknek kell megfelelnem, hogy részt vehessek a programban?

 

A Korona Életjáradék igénybevételére a 65. életévüket betöltött, minimum 13 millió forint forgalmi értékű, saját tulajdonú ingatlannal rendelkező nyugdíjasok jelentkezhetnek. Amennyiben ezen feltételek közül valamelyik nem teljesül, akkor is várjuk jelentkezését, mivel egyedi elbírálásra a program keretén belül lehetőséget biztosítunk.

 

Milyen díjak merülnek fel a szerződéskötéssel kapcsolatban?

 

Az eljárás számos díj megfizetésével jár, de ennek terhét is 100%-ban levesszük a válláról, így önnek ezeket a költségeket NEM kell megfizetnie.

 • Az ingatlan értékbecslésének díja: 0 Ft.

 • Az életjáradéki szerződéshez szükséges dokumentumok beszerzése: 0 Ft.

 • A földhivatali eljárás díja: 0 Ft

 •  Jogainak ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésével kapcsolatos illetékek, díjak: 0 Ft

 • A szerződés megkötésével kapcsolatos ügyvédi vagy közjegyzői díj: 0 Ft

 

Házasként hogyan szerződhetek?

 

Nyugdíjas házaspárok esetén mindkét felet megilleti a  haszonélvezeti jog, és a lakás értékétől függő kezdeti egyösszegű, valamint a rendszeres havi járadék is, egészen életük végéig.

 

Hogyan történik az egyösszegű kifizetés és az életjáradék havi fizetése?

 

Az egyszeri, magas összeg kifizetése ügyvéd vagy közjegyző előtt a szerződés aláírásával egyidejűleg, a havi rendszeres életjáradék pedig minden hónap 5. munkanapjáig átutalásra kerül a járadékos bankszámlájára.

 

Mi történik, ha egy idő után otthonba vagy más ingatlanba szeretnék költözni?

 

Gyakori eset, hogy az igénylőink egy idő után, életvitelszerűen kiköltöznek az ingatlanból, (ezzel együtt lemondanak a használati jogukról), amennyiben mindez rögzítésre kerül az életjáradéki szerződésben, akkor PRÉMIUM kifizetésben is részesülnek.

A prémium szintén egy nagyobb összeg, amit a kezdeti egyszeri összeg és az élethosszig tartó havi életjáradék kifizetéseken felül kerül kiegyenlítésre a szerződés aláírásával egyidejűleg. Ezzel is biztosítjuk például az otthonba való költözés költségeit.

 

Mi történik, ha a kötelezett valamilyen oknál fogva nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit?

 

Szerződésben rögzített garancia biztosítja, hogy amennyiben a kötelezett nem fizeti a járadékot, abban az esetben az ingatlan vissza száll per, teher és igénymentesen az Ön tulajdonába. Sőt, az addig kifizetett összegeket (beleértve az egyszeri magas összegű kifizetést és a havonta már megfizetett járadékokat) Önnek NEM kell visszafizetnie!

Ennek is köszönhetően kockázatvállalás nélkül, teljes biztonságban élvezheti a nyugdíjas éveit!

 

Milyen jogaim lesznek a lakásomon/házamon?

 

Életjáradéki jog, valamint át nem ruházható  haszonélvezeti jog illeti meg Önt élete végéig.

Az ÉLETJÁRADÉKI joga biztosítja, hogy a havi járadék összegét minden hónapban megkapja.

A HASZONÉLVEZETI joga biztosítja, hogy az ingatlant háborítatlanul és zavartalanul használja élete végéig, azonban a szerződéskötést követően, oda más személy bejelentésére nincs lehetőség.

 

Magyarország területén belül honnan lehet jelentkezni?

 

Elsősorban Budapestről és az agglomerációból várunk igénylőket, de egyedi elbírálás alapján lehetőség van más városokból vagy településekről is jelentkezni szolgáltatásunk igénybevételére.

 

ÉLETjáradék vagy ÖRÖKjáradék?

 

Bár az életjáradék mint kifejezés elterjedtebb mint az örökjáradék de a használatuk ugyanarra utal.